webkwestie

Watersnoodramp in Zeeland

Digitale opdrachten

Maak eerst de vragen hieronder. Het zijn tien vragen. Voor elke goed beantwoorde vraag verdien je 15 punten.

Ga daarna weer