webkwestie

Watersnoodramp in Zeeland

Werkwijze

Voor dat je met de opdrachten begint kun je het beste even over de hele webkwestie kijken. Op deze manier krijg je een beter beeld van wat je moet doen en wat er allemaal op de webkwestie is te vinden. Je maakt de opdrachten in tweetallen.

Voor een goede samenwerking is het verstandig om een taakverdeling te maken. Het is zonde van de tijd als je allemaal op de dezelfde sites gaat zoeken. Je kunt daarom afspreken wie op welke site gaat zoeken.

 • Verzamel informatie om de vragen te beantwoorden op dit werkblad. (Google-doc of Word-doc)

 • Als je geschikte informatie hebt gevonden kun je dit kopiëren en plakken in een tekstverwerker. Denk hierbij niet alleen aan tekst maar ook aan plaatjes en tekeningen. Mocht het knippen en plakken niet goed lukken dat mag je de leerkracht vragen om hulp.

 • Het is belangrijk om steeds even met elkaar te overleggen zodat je weet welke informatie jullie als groep hebben gevonden. Ook als je even niet goed weet wat je moet doen, kun je iemand anders uit je groep vast even helpen. Zorg er in ieder geval voor dat je steeds wat te doen hebt.

 • Het is de bedoeling dat jullie de opdrachten in tweetallen maken en niet jullie leraar of lerares om hulp vragen.

 • Je kunt de antwoorden op de vragen vinden op websites. Deze websites staan onder het kopje informatiebronnen.

  1. Maak de opdrachten van het werkblad.

  2. Maak de digitale opdrachten.

  3. Maak het verhaal onder aan het werkblad.

  4. Lever je werkblad bij je leerkracht in.

 • De laatste stap is heel belangrijk: Samen met je klasgenoot bespreek hoe de samenwerking ging. Wat ging er mis? Wat ging juist goed?

 • De volgende stap om bij het kopje Beoordeling te kijken of jullie de opdracht goed beantwoord hebben.

 • Jullie hebben 1,5 uur te tijd om de opdrachten en de eindopdracht te maken.