webkwestie

Watersnoodramp in Zeeland

Leerkracht

 • Titel: Watersnoodramp in Zeeland

 • Onderwerp(en): Hoe ontstond de overstroming van 1953 en wat had dat voor gevolg voor de getroffenen.

 • Schooltype: basisonderwijs

 • Groep 7-8

 • Vakgebied(en): Aardrijkskunde, Wereldoriëntatie en Taal.

 • Uitvoering: tweetallen

 • De tijd die de webkwestie kost:

  • Opdrachten: 30-45 minuten

  • Verhaal: 1 à 2 lesuren

 • Deze WebQuest is gemaakt door studenten van de Marnix academie:

  • Nienke Holwerda

  • Marcelle Fikenscher

  • Cathelijne Lakerveld

  • Mónica Sabel Lago

Leerdoelen:

 • Kinderen leren zich in te leven in personen die de ramp mee hebben gemaakt.

 • Kinderen leren om te gaan met het opzoeken van informatie op het internet.

 • Kinderen kunnen bij deze WebQuest meer te weten komen over de watersnoodramp.

Toelichting en tips

Inleiding

Enkele tips voor de leerkracht t.a.v. de inleiding:

 • Voordat de klas aan het werk gaat met deze WebQuest is het aan te raden dat de leerkracht het onderwerp en de WebQuest zich eigen maakt;

 • Het is belangrijk dat de leerkracht goed uitlegt wat een WebQuest precies inhoudt en wat ze ervan leren.

 • Enkele tips van de leerkracht aan de leerlingen t.a.v. de inleiding:

 • De leerkracht moet de leerlingen duidelijk maken dat de leerlingen zelfstandig werken;

 • De leerkracht moet de leerlingen ook duidelijk maken dat de leerlingen zichzelf moeten beoordelen.

Opdracht

Enkele tips voor de leerkracht t.a.v. de opdracht:

 • De leerkracht moet goed duidelijk maken welke materialen de leerlingen nodig hebben bij het maken van de opdrachten;

 • Zorg voor voldoende materialen.

 • De leerkracht moet goed duidelijk maken dat er bij sommige vragen in tweetallen wordt gewerkt.

Werkwijze

Enkele tips voor de leerkracht t.a.v. de werkwijze:

 • Let er als leerkracht op dat de leerlingen ook begrippen, die ze tijdens de WebQuest hebben geleerd, toepassen in hun verhaal.

 • Laat de leerlingen eerst een opzet maken van hun eindopdracht.

Informatiebronnen

Enkele tips voor de leerkracht t.a.v. de bronnen:

 • Zorg er als leerkracht voor, dat u zelf over genoeg informatie beschikt t.a.v. ‘De Watersnoodramp’;

 • Bezoek als leerkracht ook de internetsites die de leerlingen zullen bezoeken.

Er bestaan enkele kinderboeken over ‘De Watersnoodramp’:

 • Houen jongens!, geschreven door: K. Norel;

 • Verwoestend water, geschreven door: Ingrid Onckels;

 • Het water komt, geschreven door: Jan van Reenen;

 • Oosterschelde: windkracht 10, geschreven door Jan Terlouw.

 • Op internet is nog veel meer te vinden over ‘De Watersnoodramp’.

Alternatieve (verwerkings)opdrachten

 1. Is er in het dorp waar jij woont een monument opgericht om De Watersnoodramp te herdenken? Maak foto’s van het monument. Waar staat het monument? Wie heeft het gemaakt? Wat stelt het voor? Wat vertelt het monument ons?

 2. Staat er in jouw woonplaats geen monument, bedenk er dan zelf één. Waar zou het moeten staan?

 3. Zijn er in jouw omgeving nog andere dingen die herinneren aan de watersnoodramp? Maak foto’s en beschrijf wat voor dingen het zijn.

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatet webkwesties / webquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest (klik hier)